ขอบเขตธุรกิจ

: ขอบเขตธุรกิจ

BNFKOREA has been recognized for its excellent service through rich experience in food safety area
and securing the top level’s food hygiene management, and its outstanding outcomes.

งานทดลองทางวิทยาศาสตร์ งานวิเคราะห์และงานห้อง ทดลองทางการศึกษา

งานที่ปรึกษา HACCP & GMP

โปรแกรมการทดลอง, ออกแบบ และวางผังห้องทดลอง ทางวิทยาศาสตร์ & งานขายเกี่ยวกับห้องแลป

งานทดลองทางวิทยาศาสตร์ งานวิเคราะห์และงานห้อง ทดลองทางการศึกษา

บริการทางห้องทดลองทางจุลชีววิทยา
งานตรวจวิเคราะห์ งานทดสอบและอบรม

บีเอ็นเอฟโคเรียBNFKOREA ได้ดำเนินงานให้บริการงานด้านจุลชีววิทยา งานวิเคราะห์
งานทดสอบและงานอบรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมที่ปฏิบัติการสำนักงานใหญ่ บีเอ็นเอฟโคเรียBNFKOREA
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม สำหรับลูกค้าที่ต้องการคำแนะนำทางการควบคุมคุณภาพในการทดลอง
เพื่อผลการทดลองที่แม่นยำและสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร

งานที่ปรึกษา HACCP & GMP

งานให้บริการที่ปรึกษา HACCP&GMP

บีเอ็นเอฟโคเรีย BNFKOREA ดำเนินงานเป็นที่ปรึกษาบริษัทที่ต้องการการรับประกัน
ด้วยมาตรฐาน HACCP&GMP ในประเทศเกาหลีมามากกว่า 1,000 บริษัท
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่น งานเตรียมงานเอกสารและอบรมรายละเอียดเพื่อใช้สำหรับ

การยื่นรับประกันมาตรฐาน HACCP&GMP ด้วยมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น
ความปลอดภัยทางอาหารก็นับวันจะมีแนวโน้มที่เข้มงวดมากขึ้น บีเอ็นเอฟโคเรีย BNFKOREA
จึงให้บริการเป็นที่ปรึกษาระดับพรีเมี่ยมแก่ลูกค้าด้วยการรับประกันมาตรฐาน HACCP&GMP

โปรแกรมการทดลอง, ออกแบบ และวางผังห้องทดลอง ทางวิทยาศาสตร์ & งานขายเกี่ยวกับห้องแลป

งานบริการการออกแบบห้องปฏิบัติการการทดลองทางวิทยาศาสตร์
จำหน่ายอุปกรณ์ทางห้องทดลองวิทยาศาสตร์

BNFKOREA ได้รับความไว้วางใจและมีชื่อเสียงจากตลาดในประเทศเกาหลีมาอย่างต่อเนื่อง 11ปี
ด้วยการจัดจำหน่ายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือสูง ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์

BNFKOREA
จำหน่าย Autoclave, Lab Blender, Incubator รวมทั้งบริการการจัดหา การผลิตและออกแบบอื่นๆ
ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าจากผู้ผลิตในประเทศเกาหลี

This post is also available in: English