สินค้า

เครื่องบดตีผสมตัวอย่างแบบดิติตอล

LED Lab Blender LS400

 • แป้นบด
 • ปุ่มทำงาน เปิด/ปิด
 • ติดตั้งฟิวส์เพื่อความปลอดภัยหากเกิดกระแสไฟฟ้าเกิน
 • มีโค้ดแสดงถึงกำลังไฟฟ้าขาเข้าที่ตัวเครื่อง
 • ขาบดปรับระยะได้ : สามารถปรับระยะขาบดที่เหมาะสม
 • กับแต่ละตัวอย่างชิ้นงานได้

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

ปุ่มทำงานเปิด/ปิด

Switch on the power to come in.

ติดตั้งฟิวส์เพื่อความปลอดภัยหากเกิดกระแสไฟฟ้าเกิน

มีโค้ดแสดงถึงกำลังไฟฟ้าขาเข้าที่ตัวเครื่อง

ขาบดปรับระยะได้ : สามารถปรับระยะขาบดที่เหมาะสมกับแต่ละตัวอย่างชิ้นงานได้

ข้อเปรียบเทียบของเครื่องตีบดผสมตัวอย่าง

เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง(stomacher)ของบีเอ็นเอฟโคเรีย
ได้มีการออกโดยเพิ่มปุ่มที่แป้นบดเพื่อการบดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เครื่องตีบดผสมตัวอย่างของบีเอ็นเอฟโคเรีย
ได้มีการออกแบบโดยเพิ่มปุ่มที่แป้นบดเพื่อการบดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลเชิงเทคนิค

MODEL LED Lab Blender LS400
ขนาด กว้าง 280มม* ลึก440มม*สูง260มม
ความจุ 400 มิลลิลิตรl
น้ำหนัก 18 กิโลกรัม
ความเร็วการบด ระดับ 1-10
ความเร็วรอบมอเตอร์ 0-3000RPM
ไฟฟ้า 200โวล์ท 50/60เฮิร์ต
 • หน้าจอแสดงผลดิจิตอล ทำให้ง่ายต่อการอ่านค่า
 • มีไฟแอลอีดีส่องสว่างภายใน ทำให้สังเกตกระบวนการการบดได้อย่างชัดเจน
 • สามารถปรับความเร็วรอบมอเตอร์ และการตั้งค่าเวลาการทำงานได้
  -สามารถตั้งค่าเวลาในหน่วยวินาที นาที และชั่วโมงได้ทุกเวลา
 • มีระบบป้องกันความร้อนที่สูงเกิน
  ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อระบบอันเนื่องมากจากการทำงานที่ผิดปกติ
 • มีไฟสีแดงแจ้งเตือนหากปิดฝาหน้าไม่สนิท

Directions

หน้าจอ

แสดงเวลาและความเร็วการตีบด

ปุ่มควบคุมความเร็วการตีบด

สามารถปรับความเร็วได้ตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 10

ปุ่มควบคุมระยะเวลาการตีบด

สามารถปรับเวลาได้ละเอียดที่สุดเป็นวินาที

ไฟส่องสว่าง

เมื่อฝาหน้าถูกเปิดออก ระบบจะแสดงสัญญาณไฟสีแดง
และเมื่อเริ่มการทำงาน ระบบจะแสดงสัญญาณไฟสีเขียว

ปุ่มเปิด/ปิด

ใช้เปิดและปิดการทำงานของเครื่อง

การจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์

 • เป็นผู้ผลิตเครื่องตีบดผสมตัวอย่างรายแรกในประเทศเกาหลี
 • หมายเลขสิทธิบัตรเครื่องตีบดผสมตัวอย่าง20-0446052

Production

This post is also available in: English